METAL EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ….


Metal işkolunda örgütlü İşçi Sendikaları ile İşveren Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev kararları 26.01.2018 tarih ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelendi.

Grev ertelemeleri insanca bir çalışma yaşamı için verilen mücadeleyi derinden sarsıyor, emekçilerin özgür toplu pazarlık hakkını kullanılamaz hale getiriyor…

Bir kez daha vurgulayalım; Grev bizim Anayasal Hakkımızdır ve biz emekçiler bu Hakkımızı emeğimiz sömürülmesin diye kullanırız, iş cinayetlerinde can vermeyelim diye kullanırız, sesimizi baskı altına almak isteyenlere karşı bizler de VARIZ demek için kullanırız…
Kısaca "Milli Güvenliği” bozmak bir yana dursun HEP BİRLİKTE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMAK VE GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK için kullanırız… 
 
Tam da bu nedenle; Haklı Mücadelelerinde Metal Emekçilerinin yanındayız!
 

BASIN-İŞ SENDİKASI
Son 10 Basın Açıklamaları