Mayr Melnhof'da Kokart Eylemi

Mayr Melnhof Graphia Izmir isyerinde calisan 160'ı aşkın sendikamız üyesi 26 Şubat 2014 günü kokart eylemine başladı.  

Üyelerimiz, 2012 yılı başından beri devam eden görüşmelerde IK Yönetiminin yapıcı olmak yerine, karşılıklı güven ortamını zedeleyen, toplu sözleşme sürecini uzatan tutum ve  yaklaşımları nedeniyle bir süre önce eylem kararı almıştı. 

Bu kararın alınmasında, sözleşme görüşmelerinde IK yönetimin kabul edilemez bir teklifle gelmesi, sendika temsilciliğimizi gerek karşı teklifinde gerekse de tüm işçileri ilgiliendiren konularda pas geçmesi, işverenin Bakanlık nezdinde işkolunun değişmesi için girişimlerde bulunması, yasa hükmü açık olmasına rağmen, işkolunu çoğunluk davasında bekletici mesele yapma gayretleri, kadın temsilcimizin işten ayrılmak zorunda bırakılması, alt kademe amirler tarafından işyerinde dönem dönem uygulanan baskılar vb olayların ardı ardına gelmesi ancak görüşmelerde ilerleme olacağına dönük hiçbir olumlu sinyalin alınmaması etkili oldu. 

Konuyla ilgili olarak işverene ve Mayr Melnhof Grup CEO'suna, birer mektup gönderen üyelerimizin temel talepleri:
-Sendika ve toplu pazarlık hakkına sözde değil özde saygı, 
-Müzakere edilebilir bir karşı teklif,  
-Adil ücret, adil paylaşım, işçileri genel olarak ilgilendiren konularda ve çalışma koşullarında temsilciler kanalıyla işçiye söz hakkı,  
-Yasal toplu sözleşme sürecini uzatan her türlü yapay gerekçe ve adımlara bir son verilmesi.
Mayr Melnhof'da Kokart Eylemi Görselleri
Son 10 Örgütlenme Haberleri