KÖLE DEĞİL, KİRALIK DEĞİL İŞÇİYİZ!

 

"Kölelik Yasası” kabul edildi; ama BİZ:


"Uyumlaştırma” adı altında çalışma ilişkilerini bir bütün olarak uyumsuzlaştıran bu yasayı kabul etmiyoruz!

Güvencesizliği güvenceye kavuşturan bu yasayı kabul etmiyoruz!

Kuralsızlığı kural haline getiren bu yasayı kabul etmiyoruz!

İşgücü piyasasını köle pazarına çeviren bu yasayı kabul etmiyoruz!

"Çalışma Hayatı”nı hayatın her alanına yayan bu yasayı kabul etmiyoruz!

İnsanı metalaştıran, emeği sendikasızlaştıran bu yasayı kabul etmiyoruz!

Bu yasayı EN ÇOK DA en çok sömürülen, en görünmez ve en güvencesiz emekçiler için kabul etmiyoruz!
 

 
Kural; "insanca çalışmak”, "insanca yaşamak” ve "insanla birlik olmaktır”…

Bu nedenledir ki bu kuralı esnekleştirecek hiçbir düzenlemeye


SESSİZ KALMAYALIM, ALIŞMAYALIM!!!
Son 10 Basın Açıklamaları