KAZA DEĞİL CİNAYET! KADER DEĞİL KIYIM! RAKAM DEĞİL CAN!

 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Eylül ayı raporu açıklandı…
 
Açıklanır açıklanmaz da akıllara durgunluk verecek bir tablo ile karşı karşıya kaldık: 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde insanlar hala çalışırken ölüyor ve bu sayı yüzlerle, binlerle ifade ediliyor…
 
Ve daha acısı insan, can, emek ifadelerinin yerini rakam alıyor. İstatistikler açıklanıyor ve biz "rakam”lara bakıyoruz.
 
Oysa burada mevzu bahis "can” yani çalışırken verilen bir can…
 
Yaşamak için çalışmak ve çalışırken de ölmek…
 
İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı; can nesneye, insan metaya dönüşmemeli, dönüştürülmemeli…
 
Çalışmanın anlamı da eylemden öte geçmeli… Yani emeğe ve emekçilere hak ettiği "değer” verilmeli…
 
Bu değer de mevcut haklar tırpanlanarak değil; uygulanarak, yanlarına yenileri eklenerek sağlanır hiç kuşkusuz…
 
Raporlardan çıkardığımız sonuç odur ki bu konuda yanılmıyoruz…
 
Çünkü nerede güvencesiz bir çalışma ortamı varsa iş cinayetleri orada yoğunlaşıyor… 
 
Çünkü nerede kuralsız çalışma varsa ölümler orada artıyor…
 
Çünkü neresi ihmal ediliyor, görmezden geliniyorsa emekçiler orada eksiliyor…
 
Ölümden uzak çalışmak, eksilmeden artmak için bu güvensiz ve güvencesiz çalışma koşullarının bir sonu gelsin artık!
 
İş cinayetlerinde kaybedilen tüm emekçilerin anılarına saygıyla…
 
 
BASIN-İŞ SENDİKASI
BASIN BÜROSU

Son 10 Basın Açıklamaları