İtinayla Grev Kırıcılığı Yapılır

Kamuoyuna;

Bugün Resmi Gazete'de (29 Ağustos 2013 tarih ve28750 sayılı) yayınlanan ve yasal olarak grevdeki Darphane Genel Müdürlüğü Damga Matbaasında basılması gerek bandrollerin, başka tesislerde basılmasına olanak tanıyan Maliye Bakanlığı Tebliği ile ilgili Basın-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada kısaca şunlara değinildi:

Bugün 53. gününe girdiğimiz Darphane ve Damga Matbaası grevimizde bir "yürütme" skandalı daha yaşandı.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yasal olarak başlattığımız ve devam ettirdiğimiz grevde, aynı kanuna göre yasak olmasına karşın bu kez de Maliye Bakanlığı grev kırıcılığına soyundu.

Bugün yayınlanan, 1 Seri No.'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair 7 Seri No.'lu Tebliğ ile, Damga Matbaası (Tekel Ambalaj üretim tesisleri Cevizli/Kartal) tesislerinde üretilmesi gereken tekel bandrollerinin başka tesislerde basılmasının önü açıldı.

Daha önce Genel Müdürlük tarafından başvurulan bir kısım grev kırıcı uygulamalar mahkeme marifetiyle tespit edilmiş bir kısmı üzerinde de yargı süreci devam etmekte iken, bu kez bizzat Bakanlık marifetiyle bir Tebliğ yayınlanarak grev kırıcılığına "yasal" kılıf hazırlandı.

6356 sayılı Toplu Sözleşme ve Sendikalar Kanunu'nun özünü zedeleyen, temel hak ve özgürlükler arasında yer alan grev hakkını kullanılmaz hale getiren ve özgür toplu pazarlık hakkına müdahale niteliği taşıyan bu Tebliğ'le Maliye Bakanlığı, Anayasamızı ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmektedir.

Medya üzerinden türlü açıklamalarla, grev kırıcı uygulamalarla, işçiler üzerinde yaratılan siyasi baskılarla grevi bitiremeyenler bu kez yürütme gücünü kullanarak grevin etkilerini yok etmeye çalışıyor. Sormak istiyoruz, bir sonraki adımınız ne olacak, bir bahane bulup grevi mi erteleyeceksiniz?

Son 53 günü grevde olmak üzere son 8 aydır işçiye ve sendikasına kulak vermek yerine oyunlar oynayanlar grevin etkisi hissedilmeye başlandığında hemen yasanın arkasına dolanmanın yollarını arıyor. Son yıllarda sürekli tanık olageldiğimiz bir yaklaşım. Yasama, yürütme ve yargının yasalara ve evrensel ilkelere göre değil, yasanın üzerinde yasaya rağmen işletildiği bir yaklaşım. Herkese eşit mesafede duran, vatandaşını vatandaşa, gruplara ve devlete karşı dahi koruyan, toplumsal uzlaşıya ve evrensel ilkelere dayanan hukuk düzeninden, yönetenlerin yönetilenleri nasıl idare edeceklerine dair yazılı kurallar düzenine geçiş.

Sendikamız işveren tarafını ve yürütme kanadını hukuk düzeni içinde kalmaya davet etmekle beraber, Tebliğ'in iptali için gerekli hukuki süreci başlatacaktır. Saygılarımızla,

Basın-İş Sendikası

Son 10 Basın Açıklamaları