İşgücüne Katılım Oranı Yüzde 25, Aile İşçisi Kadın Oranı Yüzde 31!

Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerle Kadın araştırması sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı, okuryazarlık oranları, erken yaşta evlilik ve siyasete katılım konularında yine sınıfta kaldığını gösterdi. Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında kadınların işgücüne katılımında en düşük oran yine Türkiye'nin oldu.

DÜŞÜK OKUMA YAZMA ORANI
Açıklanan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'ini oluşturan kadınların yüzde 7'si okuma yazma bilmezken, bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Şırnak oldu. Yükseköğretim mezunu nüfusun en yüksek olduğu il kadınlarda yüzde 15,3 ile Ankara olurken, bu oranın en düşük olduğu il kadın nüfusta yüzde 2,6 ile Hakkâri oldu. Türkiye genelinde resmi nikâhla evlenen çiftlerin yüzde 75,2’sinde gelinin yaşı damadın yaşından küçük olduğu belirtilen sonuçlarda, ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il erkeklerde Afyonkarahisar, kadınlarda ise Niğde oldu.

EĞİTİMLİ KADINDAN 4 ÇOCUK YOK
TÜİK tarafından yapılan 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) sonuçlarına göre, okuryazar olmayan kadınların yüzde 74,9’u dört ve daha fazla çocuk doğurmuş iken, lise veya dengi okul mezunu kadınların yüzde 4,8’i 4 ve daha fazla çocuk doğurduğu görüldü. Yükseköğretim mezunu kadınların yüzde 22,9’u hiç doğum yapmazken yüzde 1,9’u dört ve daha fazla çocuk doğurduğu belirtildi. NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, işgücündeki kadınların yüzde 35,6’sı, işgücünde olmayan kadınların yüzde 52,8’i 3 ve daha fazla çocuk doğurmakta olduğu açıklandı.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 25!
NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı yüzde 47,5 olup, bu oran erkeklerde yüzde 69,2, kadınlarda ise yüzde 25,9 oldu. Açıklanan verilerde, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülkenin Türkiye olduğu belirtildi. NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, Türkiye genelinde işveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranı yüzde 9,9, erkek oranı ise yüzde 24 olup, işveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranının en yüksek olduğu il yüzde 25,5 ile Artvin, en düşük olduğu il ise yüzde 3,9 ile Bingöl oldu.

KADINLARIN YÜZDE 31'İ AİLE İŞÇİSİ
Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı 2011 yılında Türkiye genelinde yüzde 31,8, erkek oranı ise yüzde 3,8 olup, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,7 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 1,3 ile İstanbul oldu.

SİYASETTE SADECE YÜZDE 14 KADIN
Açıklanan verilerde, TBMM'deki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 14,4'e yükseldiği, kadın bakan sayısı 1 olup, kabine içindeki kadın bakan oranı olarak yüzde 4’e denk geldiği belirtildi. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin yüzde 52,6 ile Norveç ve yüzde 52,2 ile İsveç olduğu görülmektedir.
 
Kaynak: birgun.net 06.03.2014
Son 10 Kadının Adı Var