İşçilerden Köleliğe Karşı Çıplak Eylem

Taşeron işçiler Balıkesir'de yarı çıplak eylem yaptı. Türkiye'nin zencileri' pankartı açar işçiler, "Kölelik düzenine hayır" demek için 15 Şubatta Ankara'da yapılacak mitinge katılacak. YoL-İş Sendikası'nın, Karayolları'nda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için, Türkiye genelinde 15 Ocak'ta başlattığı eylemler 13 Şubat günü Balıkesir'de sürdü. Balıkesir'de Karayolları 141. Şube Müdürlüğü'nde toplanan işçiler, önce giysilerinin üstlerini çıkardı. Ardından 'Türkiye'nin zencileri' yazılı dev pankart altında yürüyüşe geçen işçiler, düdük çalıp 'Yaşasın sınıf dayanışması', 'İş ekmek yoksa barış da yok', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek sloganları attı. Eyleme siyasi partiler ve sendikalar da destek verdi. Türkiye Yol-İş Sendikası Bursa 1 No'lu Şube Başkam Muharrem Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek işçilerle 15 Şubatta Ankara'da miting düzenleyeceklerini duyurdu. Mitinglerinin sloganının "Kölelik düzenine hayır" olduğunu belirten Yıldız, "Biz Türkiye'de çalışma barışını bozan yasalara 'hayır' diyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesine 'hayır' diyoruz. Karayollan'mn bünyesindeki oto yollarının özelleştirilmesine 'hayır' diyoruz. Karayolları'nda ve diğer kurumlarda eşit işe eşit ücret istiyoruz. Bunları haykırmak için 15 Şubat'ta Sıhhiye'de buluşacağız" dedi.
Kaynak: Yurt Gazetesi
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler