İNSAN 'HAK'SIZ YAŞAYABİLİR Mİ?


 
 
 
 

 

İnsanlığı yok eden savaşlar bir son bulsun diye ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edileli 67 yıl oldu
ve biz hala o savaşlarda insanları da insanlığımızı da kaybetmeye devam ediyoruz...
En temel hakkımız olan yaşam hakkımıza dahi sahip çıkamıyoruz...
Her türlü ayrımcılığa karşı çıkıldığı halde bizler bugün ayrımcılık kökenli eylemlere binlerce kez tanık oluyoruz...
Düşünce ve vicdan özgürlüğü yine gözlerimizin önünde tutsak ediliyor
Baskı ve sömürüye karşı tanınan örgütlenme hakkı aynı baskı ve sömürünün altında eziliyor...
Evet insan haksız yaşayamaz ve hakları elinden alındıkça kaybolmaya yüz tutar...
Bu kayboluşun karşısında var olmak için tüm insanların onurlu, özgür ve eşit yaşadığı bir dünya istiyoruz!
Ve hakların alındığı değil, tanındığı bir yaşam istiyoruz!
Son 10 Basın Açıklamaları