HER TÜRLÜ BASKIYA KARŞI ŞİŞECAM EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ!

 
BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ!

Kristal-İş Sendikası’nın Şişecam’a bağlı işyerlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine aldığı grev kararı 22.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yine "Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte” bulunarak altmış gün süreyle ertelenmiştir.

Bizler biliyoruz ki 2003 yılından beri Milli Güvenlik ve Genel Sağlığın Tehdit Edilmesi gerekçesi ile ertelenen hiçbir grev bu kapsamda değildir tıpkı İş Güvenceleri için son çareyi greve çıkmakta bulan Şişecam İşçilerinin Haklı Grevi gibi…

Unutulmamalıdır ki çalışma yaşamını düzenleyen tüm belgeler "insan onuruna yakışır bir iş” amacını taşımaktadır. Ve bu amacın gerçekleştirilmesi de ancak haklarımızın etkin kullanımı ile mümkündür. 

Dolayısıyla alınan bu karar, Anayasa’ya, yasalara ve altına imza attığımız uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır ve sendikal mücadele üzerindeki baskıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Basın-İş Sendikası olarak; Sendikal Mücadeleyi ve Sınıf Dayanışmasını ortadan kaldırmaya yönelik bu karar karşısında Kristal-İş Sendikası’nın ve cam işçilerinin her türlü meşru ve demokratik tepkilerinin yanında olacağımızı bildiririz.


BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Son 10 Basın Açıklamaları