Her Dört İşçiden Biri Sigortasız Çalışıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'nın bütün denetim iddialarına rağmen kayıtdışı çalıştırma, geleneksel tarım kesiminde olduğu kadar tarım dışında, kentlerde de sürüyor. TÜİK'in Hanehalkı işgücü Anketi verileri, 25,4 milyon çalışan nüfusun yüzde 35'inin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu çatısı altında olmaksızın çalıştığını ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre, 2013 Kasım ayında, tarımdaki 5,7 milyon istihdamın yüzde 82,2'sinin sosyal güvencesiz. Tarım dışı istihdamda ise sosyal güvencesiz çalışanların oranı yüzde 21,4'ü bulurken, sayı olarak da ancak 4,2 milyon kişiyi aştı ve bunların 3,1 milyonu işçi statüsünde. Kasım 2013 verileri, 8,9 milyon kayıtdışı istihdamın yüzde 53'e yakınının tarım kesimine ait olduğunu gösteriyor. Kayıtdışı istihdam, çalışanların "işteki durumlarına" göre analiz edildiğinde, 8,9 milyon kayıtdışı çalışanın yüzde 35'e yakınının ücretii kesimden olduğu anlaşılıyor. Bu ücretiilerin de yüzde 87'sini tarım dışı ücretli kesim oluşturuyor. Sayıları 16,6 milyonu bulan toplam ücretlilerin 3,2 milyonu kayıtlı kamu çalışanı, geriye kalan 13,4 milyon özel kesim işçisinin ise 3,1 milyonu ya da yüzde 23'ünü sigortasız işçiler oluşturuyor.
 
KADINLAR...
Sosyal güvencesizlik kadın çalışanlar arasında daha yaygın. 9 milyona yaklaşan toplam kayıtdışı istihdamda 3,8 milyon sigortasız kadın çalışan, toplam sigortasızların 2013 Kasımı'nda yüzde 42,7'sine çıktı. Genelde kayıtdışında ağırlık yüzde 55 oranında tarım sektöründe. Tarım dışında ise kayıt dışı çalışan kadın sayısı, 4,3 milyonu aşan toplam tarım dışı kayıt dışı çalışanların yüzde 28'ini oluşturuyor. Tarım dışında çalışan her 1000 kayıt dışı çalışanın 278'ini kadınlar oluşturuyor. 2013 Kasım'ında kadın çalışanlar arasında sigortasız olanların oranı yüzde 50,4 olarak saptandı. Tarımdaki kadın istihdamında kayıtdışı oranı yüzde 97'ye yaklaşırken tarım dışında sigortasız kadınların kadın istihdamdaki payı yüzde 25'i aşıyor. Başka bir ifadeyle sanayide, hizmetlerde çalışan kadın sayısı 4,9 milyona yaklaşırken bunların yüzde 25'ini oluşturan 1 milyon 221 kadın sigortasız. Bu, kentteki her 4 kadın çalışandan birinin sigortasız çalışması demek. 3 milyonu aşkın işçinin sigortasız çalıştırılması, SGK için prim, Maliye için de gelir vergisi kaybı ve büyük meblağlara ulaşıyor.
 
Kaynak: Birgün Gazetesi 15.03.2014
Son 10 Araştırma Haberleri