Hem Evde Hem İşte Kölelik

Çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri ekonomik bir faaliyette çalışıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Kadın istihdamı ve Güvencesizlik Raporu'nu yayımladı. 

Raporda şu tespitlere yer verildi: 
 • İşgücüne katılım oranı Kasım 2013 döneminde kadınlar için yüzde 30.4 düzeyinde, geçen yılın aynı dönemine göre kadınlar için söz konusu oran yüzde 0.2 puan arttı.
 • Kadınların yalnızca yüzde 18.7'si kendisi için gelir getiren bir işte çalışıyor.
 • Son bir yılda işgücüne katılan kadınların sadece yüzde 45'ine çalışma imkanı sunuldu.
 • Yüzde 55'i ise işsizlik gerçeği ile yüzleşti.
 • Genelde kadın işsizliği yüzde 12.7 iken, tarım dışı kesimlerde yüzde 18.5 düzeyine ulaşıyor.
 • Ekonomik bir faaliyette çalışan kadınların yüzde 30'u ücretsiz aile işçisidir ve yaptıkları çalışmanın karşılığında bir ücret almıyor.
 • Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz kadın sayısı 95 bin arttı. Kadınların kriz dönemi ile birlikte başlayan işgücüne katılım eğiliminin durduğu söylenebilir, işsiz kadın sayısındaki artış, işgücüne katılan kadınların sayısından daha fazladır.
 • Son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işbaşı yapmaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, kadınlarda 70 bin kişi arttı. 

Bu çerçevede kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması ve eşitsizliklerin giderilmesi için DİSK-AR'ın önerileri şöyle:
 • İşgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli.
 • Ev içi yaşlı, hasta ve çocuk bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalı.
 • Kapatılan tüm kamu kreşleri açılmalı.
 • En az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm işyerlerinde ücretsiz bakımevleri ve kreşler açılması zorunlu olmalı.
 • Diğer çocuklu bireyler için her mahalleye ihtiyacı karşılayacak kadar kreş açılması amacıyla devlet kendisi girişimde bulunmalı, belediyelere yasal zorunluluk getirilmeli, 50'den az işçi çalıştıran işverenler de bu mahalle kreşlerine destek olmakla yükümlü olmalı, yurttaş girişimleriyle yaratılacak kreş kooperatifleri vb. alternatif çözüm arayışları özendirilmelidir.
 • İşyerlerindeki çalışma düzeni, kadınların ve erkeklerin çocuklarına bakma yükümlülüğüne uygun şekilde düzenlenmeli.
 • Kadın ve erkek çalışanların, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmeleri için yasal günlük/haftalık çalışma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilmeli.
Yüzde 50'si kayıt dışı
 • Yüksekokul mezunu kadınlarda işsizlik Kasım 2013 dönemi için yüzde 15.2 ile yüksekokul mezunu erkeklerin yüzde 6.5'lik oranının iki katından fazladır. Geçen yılın aynı dönemine göre yüksekokul mezunu kadınlar arasında istihdama katılım oranı yüzde 2.7 düştü.
 • Kayıt dışı çalışan kadınların toplam çalışan kadınlara oranı yüzde 50 seviyesindeyken, kayıt dışı çalışan erkeklerin toplam çalışan erkeklere oranı yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.
 • Kadınlar için işsizlik daha kalıcı hale geliyor. Bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olanlar arasında kadınların oranı son 5 yılda yüzde 35'ten yüzde 50'ye çıktı.
 • Sermaye çevreleri istihdam yapısının niteliğini bozarak, yoğun çalışma koşullan altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini kadın ve gençler üzerinden yaygınlaştırıyor. 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 10.03.2014
Son 10 Kadının Adı Var