HEDEFTE DEĞİL GÜVENDE OLMAK İSTİYORUZ: KIDEM TAZMİNATIMIZA DOKUNAMAYACAKSINIZ!

 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” kapsamında yaptığı açıklamasında kıdem tazminatı fonunu bir kez daha gündeme getirerek; "Kıdem Tazminatı Fonu ile BES’in entegrasyonu planlanıyor” dedi.

Bizler biliyoruz ki bugüne kadar reform adı altında hayata geçirilmek istenen ne kadar düzenleme varsa hepsi işverene müjdelenmiş, işçiye de tırpanlanmış bir hak olarak geri dönmüştür. Kısaca işverenin mutluluğu işçinin kaybına bağlanmıştır. 

Bu kapsamda 83 yıldır sahip olduğumuz Kıdem Tazminatımız bir anda yok ediliyor; işverenlerin Kurumlar Vergisi düşürülürken, omuzlarımıza bir yük gibi yüklenen Gelir Vergisi arttırılmak isteniyor. Yine "ZOR”la yaptıramadıklarını, Tazminatımızla "BES”lemek istiyorlar. Böylece haklarımız da gelirimiz de dönüşüm adı altında bir bir işverene ve şirketlere transfer ediliyor.

Kıdem Tazminatı, emeğimizin karşılığıdır. Kıdem Tazminatı, maddi olduğu kadar manevi bir haktır. Kıdem Tazminatı, bireysel olmanın ötesinde toplumsaldır. Kıdem Tazminatı, her türlü baskı ve sömürü karşısında güvenli ve güvenceli çalışmanın teminatıdır. Kıdem Tazminatı, kuralsızlığa karşı en önemli kuraldır. Kıdem Tazminatı, bir fona yağmalatılmayacak değerde alınterimizin ve mücadelemizin ürünüdür. Ve Kıdem Tazminatı, sadece emeklilik ve ölüme bağlanamayacak kadar yaşamsaldır, olmazsa olmazımızdır! 

Bir kez daha altını çiziyoruz; ekonomik darboğazların sorumlusu biz emekçiler değiliz, dolayısıyla bu süreçlerin maliyeti de sırtımıza yıkılamaz. Ayrıca bir hakkın kullandırılmaması o hakkı ortadan kaldırarak çözülemez. Bir tarafın mutluluğu diğer tarafın mutsuzluğu üzerinden yükselemez.

İşte bu nedenle; hak ve özgürlüklerimizi yok edecek, emeğimizi değersizleştirecek, bizleri yoksullaştıracak, bizleri adil paylaşımdan alı koyacak her türlü ihlalin karşısında olduğumuzu yine yeniden belirtmek istiyoruz!

Kıdem Tazminatı Haktır; Hakkımızı Vermeyeceğiz!
Hakkımıza Kimse Dokunamayacak!

BASIN-İŞ SENDİKASI
Son 10 Basın Açıklamaları