Görevini Yapmayan İşçi Uyarılmaksızın İşten Çıkarılamaz

Merhaba Hüseyin Bey, İşyerimden bana İş Kanunu '25/2 h Bendi'ne göre uyan kağıdı verdiler. Bunun aslını bana okudum diyerek imza artırdılar. Ama bana önce imza attırdılar sonra uyarı kağıdının fotokopisini verdiler ve okuma fırsatım oldu. Bu durumda benim iş akdimi tazminatsız feshedebilirler mi? Ne yapmalıyım? Yardımınız için teşekkürler. Saygılarımla F. E.
 
Merhaba Sayın Okuyucumuz, İş Kanununun 25/2. Maddesi işverene işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle (tazminatsız) derhal fesih hakkını düzenlemektedir. Buna göre; 'h bendi' aynen aşağıdaki gibidir. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. Size bu fıkra çerçevesinde imzalatılan muhtemelen uyarı değil, fesih bildirimi; yani işten tazminatsız olarak çıkarıldığınıza dair belgedir. Ancak böyle bir feshin geçerli olabilmesi için, işverence sizin daha önce göreviniz kapsamında olan işleri yapmanız konusunda yazılı olarak uyarılmanız (ihtar), buna karşın sizin görevinizi yapmamakta ısrar ermeniz gerekmektedir. Sizin sorunuzdan işyerinizde böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını anlayamıyoruz. Yani daha önce işveren size ihtar verdi mi? Siz bu ihtara karşın görevinizi yapmamak konusunda ısrarda bulundunuz mu? Bunlar önem arz etmektedir. Konuya ilişkin bir yüksek yargı kararının özetini aşağıda sunuyorum. "İşveren fesih öncesinde işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerini hatırlatmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü olarak ya da yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda ispat yükü de işverendedir. İşçinin görev tanımının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça ön görülmüş olması, işverenin hatırlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşçiye yapılacak hatırlatmada, işçiden yapması istenilen görev açık bir biçimde bildirilmeli ve işin tamamlanmasına yetecek bir süre öngörülmelidir. Bildirimde, görevin hatırlatılması yeterlidir. Görevin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda iş sözleşmesinin feshedileceği hususunun ayrıca bildirilmesi gerekmez." (Y.9.H.D.E. 2008/24871 K.201.012.063T. 03.05.2010 karar). Karardan açıkça anlaşılabileceği gibi; işçi fesih öncesinde mutlaka uyanlmış olmalıdır. Bu uyarının mutlaka yazılı yapılması gerekmez. Ancak ispat külfeti işverene ait olduğundan ve kanıt zorunluluğu bakımından, hatırlatmanın yazılı yapılması gerekir. Şayet bu tür bir olay yaşanmaksızın, işveren size 25/2 h fıkrasına dayanarak fesih uyguladı ise, siz de bu feshin haksız olduğu gerekçesiyle İş mahkemesinde dava açıp hakkınızı savunabilirsiniz İyi günler 
 
Kaynak: Yurt Gazetesi / Hüseyin İrfan Fırat 18.03.2014
Son 10 Sosyal güvenlik