Genel Başkanımız Tüm Bel-Sen Genel Kurulunda Emekçilere Seslendi

Genel Başkanımız Yakup Akkaya ve Genel Sekreterimiz Savaş Nigar, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (TÜM BEL SEN) 9. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
 
Akkaya, 9 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda; meslek hastalıkları, iş cinayetleri ve taşeronlaştırma konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa birincisi ve Dünya üçüncüsü olduğunu kaydeden Akkaya, meslek hastalıkları konusunda ise Türkiye’de şimdiye kadar ciddi bir çalışmanın yapılmadığını ve Çalışma Bakanlığı verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
 
Taşeron uygulamasının 21. Yüzyılın kölelik sistemi olduğunu söyleyen  Akkaya, "asıl işlerin taşerona yaptırılmasının önünü açan bir düzenlemenin” asla kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.
 
Diğer taraftan, sendikalaşmanın iş kazalarını engelleme konusunda büyük rol oynadığına ve bu nedenle iş kazalarının sendikalaşmayla önlenebileceğine dikkat çeken Akkaya, küreselleşmenin yoğun saldırılarına karşı koyabilmek için işçi sınıfının daha çok birleşmesi ve dayanışması gerektiğini vurguladı. 

Son 10 Sendikamızdan Haberler