GENEL BAŞKANIMIZ GENÇLİK KURULTAYI'NA KATILDI ...

Genel Başkanımız Yakup Akkaya, 27 Ekim 2014 Pazartesi günü, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 20. Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde düzenlenen Gençlik Kurultayı’na katıldı.
 
Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen kurultayda konuşma yapan Genel Başkanımız, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik baskı, küresel düzeyde yaşanan emek sömürüsü, genç işsizliği gibi çalışma hayatının uluslararası düzeyde önem arz eden konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Akkaya konuşmasında: "Dünyada Sendikal Hak ve Özgürlükler özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek kısıtlanmaktadır. Özellikle Asya Kıtası’nda, sendika liderlerinin öldürülmesine kadar varan bir dizi sendika karşıtı politikalar devreye sokulmaktadır. Küresel Sermaye Zincirleri nedeniyle emek sömürüsü giderek artmaktadır. Uluslararası Sözleşmeler imzalansa da önlem almada sorunlar yaşanmaktadır. Bu aşamada uluslararası sermaye kendi arasında dayanışma gösterirken, sendikalar uluslararası alanda aynı dayanışmayı gösterememektedir” dedi. 
 
Akkaya, dünya nüfusunun % 80’inin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmadığını; % 40’ının günde 2 dolardan az bir para ile yaşamını sürdürmek durumunda olduğunu ve küresel işgücünün yalnızca % 7’sinin özgür ve demokratik sendikalar tarafından temsil edildiğini belirtti.
 
Yaratılan bu tabloda birtakım soruların da kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız sözlerine şöyle devam etti: "Neden bizim gibi ülkelerin işçileri daha olumsuz koşullarda yaşamak zorunda?  Neden bizim gibi ülkelerde iş kazaları artıyor? Neden bizim gibi ülkelerde sendikalı olmak işten atılma sebebi oluyor? Neden bizim gibi ülkelerde gelirin dağıtımı dil bir şekilde yapılmıyor? Neden bizim gibi ülkelerde milyonlarca kişi açlık sınırının altında yaşıyor? Bu soruları çoğaltabiliriz. Aslında soruların cevabı nettir: Demokrasi ve Özgürlük… Bizim gibi demokrasinin ve özgürlüklerin olmadığı, baskıcı rejimlerin hayat bularak insanların sindirildiği ülkelere çok uluslu şirketler yöneliyor. Çok uluslu şirketlerin yöneldiği ülkeler, işçi ücretlerinin ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin düşük; sömürünün yüksek olduğu yerlerdir. Bu anlamda, birlikteliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmeli, küresel sermayenin sömürü düzenine karşı daha etkin mücadele etmeliyiz” dedi.
 
Akkaya, gençlere ilişkin açıklamasında: "Geleceğimiz olan gençlerimizin çalışma hayatındaki sorunları giderek artıyor. Gelecek kaygısı içinde olan gençler umutsuz ve mutsuzlar. Örnek vermek gerekirse, genç işsizliğin toplam işsizlik oranının iki katına ulaştığı ülkemde, gençlerimizin % 30’u okula gidiyor, % 30’u çalışıyor, % 25’i işsiz, % 15’i ise ne okula ne de işe gidiyor. Diğer yandan, çocuk işçiliğinin yaygın bir sorun olduğu ülkemde, 5-17 yaş arasındaki çocukların yarısı çalışmak zorundadır. Mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocuk sayısında artış vardır. Özellikle siyasi iktidarın çalışma yaşamının esnekleştirilmesine yönelik politikalarının ilk hedefinde genç işçiler bulunmaktadır. Bu kapsamda ucuz işçilik adına işyerlerinde çırak ve stajyer çalışmada var olan kısıtlamalar kaldırılmıştır” dedi.
 
Son olarak, tüm genç işçilere seslenen Akkaya: "Sermayenin dili, dini ve ulusu yoktur. Bizler bu çerçevede, tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, ortak mücadele sürecini başlatmalı ve dayanışma ağlarını örmeliyiz. 20. Kuruluş Yılınızı kutlarken, dünya gençliğine demokrasi ve özgürlük mücadelesinde bir olun / iri olun / diri olun diyorum” diyerek sözlerini noktaladı.     

Son 10 Sendikamızdan Haberler