Genel Başkan ve Genel Sekreterimiz Mustafa Sönmez Sunumuna Katıldı

Sendikamız Genel Başkanı Yakup Akkaya, Genel Sekreterimiz Savaş Nigar ve Uzmanımız Fatih Aydemir, Türk-İş tarafından Antalya'da düzenlenen toplantı kapsamında Bağımsız İktisatçı Mustafa Sönmez tarafından verilen "Küresel Ekonomik, Sosyal, Siyasal Gelişmelerin Çalışma Hayatına Etkileri" başlıklı konferansa katıldı.
Mustafa Sönmez, son 30-40 yıllık dönemde dünyada ve Türkiye'de yaşanan neo-liberal küreselleşme süreci, bu süreçte uygulanan pazar ekonomisine dönük politikalar, bu politikaların sendikal harekete, çalışma hayatına, sosyal ve ekonomik yaşama etkilerini analiz eden bir sunum yaptı.
 
Son 10 Sendikamızdan Haberler