Genel Başkan ve Genel Sekreterimiz Genel Kurula Katıldı

Sendikamız Genel Başkanı Yakup Akkaya ve Genel Sekreterimiz Savaş Nigar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Son 10 Sendikamızdan Haberler