Dolmuştaki Kaza İş Kazası Sayılmaz

SORU: Bir arkadaşım işyerine giderken evinin önünden bindiği dolmuşta trafik kazası geçirdi. Hastanede tedavisi sürüyor. İş kazası sayılır mı?
CEVAP: Herhangi bir yaralanma ya da ölümle sonuçlanan olay veya kazanın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için, bu kazanın işyerinde ya da işveren tarafından tahsis edilmiş servis aracında olması gerekiyor. Ayrıca kaza, çalışanın "görevli olarak” bir yerden başka bir yere gitmesi sırasında meydana gelmiş ise bu da iş kazası sayılır. Bu nedenle dolmuş, belediye otobüsü veya özel halk otobüslerinde kaza geçiren kişinin geçirmiş olduğu kaza iş kazası sayılmaz. Bu nedenle kazanın sorumlusu işveren olmadığı gibi herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Askerlik borçlanması ve ‘tazminat...’
SORU: 1998 yılının 2. ayında sigortalı oldum. Primlerim tam yatmadı, 3.140 gün prim toplayabildim. Askerlik borçlanması yaparsam kıdem tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim?
CEVAP: Aranan şartlardan yaş dışındakileri tamamlayanlar kıdem tazminatlarını alabilirler. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 öncesi olduğundan, yaştan emekli olmak için aranan 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim şartını sağlayabilirseniz, kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz.     15 yıllık süre sigortalılık koşulunu yerine getirdiğiniz için, eğer askerlik sürenizi borçlanarak prim gününüzü 3600’e yükseltebilirseniz kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Basındaki izinlerde iki farklı yöntem
SORU: Gazetecilerin izin süreleri normal sigortalılara göre farklı diye duydum. İzin süreleri neden farklı?
CEVAP: Basın Kanunu’nda, yıllık ücretli izin süreleri günlük gazetede çalışanla, günlük olmayanda çalışanlar olmak üzere iki şekilde belirleniyor.
Günlük bir gazetede çalışan gazeteci için geçerli olan izin düzenlemesi şu şekildedir: Gazeteciye en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla yılda dört haftalık yıllık ücretli izin verilir. Meslekteki kıdemi on yıldan fazla olanlar için izin süresi altı haftaya çıkar. Bu noktada önemli olan husus, gazetecinin kıdeminin aynı gazetede geçen hizmet süresine göre değil, gazetecilik mesleğinde geçen hizmet süresine göre hesaplanmasıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kanun hükmüne göre, gazetecinin iş sözleşmesinin bir dönem sona ermesi daha sonra tekrar sözleşme yapılması meslek kıdeminin hesaplanması bakımından rol oynamaz.
Günlük olmayan gazetelerde çalışan gazeteciler bakımından ise izinde şu koşullar geçerlidir: Bu şekilde çalışan gazetecilerin her altı aylık çalışma dönemi için iki hafta ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Bu noktada doğal olarak, günlük olmayan gazetede en az bir yıllık çalışmış olma koşulu aranmayacaktır.

Taşeron işçinin bildirimi nasıl yapılır?
SORU: İnşaatımızda taşeron kullanacağız. Bu taşeronun işçilerini sigortaya nasıl bildireceğiz?
CEVAP: Taşeron yani alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin SGK’ya verilmesi koşuluyla, SGK’dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

Çocuğu olanlara yardımın şartları var
SORU: Çocuğu olan işçiye hangi yardımlar yapılır? Bütün çocuklara yapılır mı?
CEVAP: Çocuğu olan işçilere asgari geçim indirimi denilen vergi indirimi yapılıyor. Buna göre; eşi çalışmayan, bir çocuklu çalışan için 108,44 TL, iki çocuklu için 120,49 TL, üç çocuklu için 128,52 TL ve 4 çocuklu için 136,55 TL. asgari geçim indirimi uygulanacak. Asgari geçim indirimi dört çocuğa kadar yapılıyor.
Sendikalı çalışanlar bakımından çocuk yardımı ülkemiz toplu sözleşme sisteminde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Toplu iş sözleşmelerine çocuk yardımı koyan işyerleri, işletmeler bulunmaktadır.
Doğum yapan kadınlara çocukları için emzirme ödeneği yardımı da yapılmakta. Emzirme ödeneğinin miktarı 2014 yılı için 103 TL’dir.
 
Kaynak:www.milliyet.com.tr
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler