Devlet Vergiyi Çalışandan Topluyor

Türkiye'de ücretler üzerindeki vergi yükleri, OECD ülkelerine oranla yüksek. 2013 yılı verilerine göre, sosyal güvenlik ve vergi yükleri birlikte değerlendirildiğinde, toplam işgücü maliyetleri içerisinde vergisel yüklerin oranı Türkiye'de yüzde 38.2. Bu oran OECD ortalaması olan yüzde 35.6'dan yüksek. 
Türkiye bu bakımdan 34 OECD üyesi ülke içerisinde 17. sırada yer alıyor. Yani Türkiye'de ücretli çalışanlar ve ücret geliri elde edenler diğer OECD üyesi ülkelerdeki çalışanlara göre çok daha yüksek vergi ve sosyal güvenlik primi ödüyor. İstihdam için kötü Türkiye'de gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinin işgücü maliyetleri içerisindeki payının yüksek olması, istihdam yaratılmasını güçleştiriyor. Ücret ödemelerinin toplamda 3'te birinden daha fazlasının prim ve Kimin ücretinden ne kadar vergi kesiliyor? m ü vergi gideri olması, işverenlerin istihdama yönelmemesine, ayrıca çalışanların eline geçen ücretlerin düşük kalmasına neden oluyor. 
Birçok ülkede asgari ücretten alınan vergi oranı ile diğer ücret seviyelerinden alınan vergi oranları arasında farklılıklar var. Bu farklılıkların temel amacı, asgari ücret geliri elde edenlerin vergisel anlamda korunmasını sağlamak, bu yolla ellerine geçen ücret miktarı ve satın alma güçlerini arttırmak. İşçi ile memur farkı Ücretliler açısından vergi konusunda dikkat çekici bir durum da, işçi ile memurun farklı vergilendirilmesi. İşçilere yapılan neredeyse tüm ödemeler vergiye tabi. Ancak devlet memurlarına yapılan "iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı, özel hizmet, aile ve çocuk parası" gibi ödemeler gelir vergisi kapsamında değil. 
Memurlar net ücret tutarını 12 ay boyunca alıyor ve gelir vergisi diliminde bir üst seviyeye geçmedikleri için gelirleri azalmıyor. Ancak işçilerin tüm gelirleri gelir vergisine tabi olduğu için vergi diliminde daha çabuk üst seviyeye çıkmaktalar ve dolayısıyla gelirleri azalmakta. 
 
Kaynak: Haber Ekspres Gazetesi
Son 10 Emeğin Gündemi