Devlet Belgeli 13 Milyon Yoksul Var

SGK'nın Kasım 2013 verilerine göre, devletin gelir testinden geçerek yoksullukları tescillenen 13 milyon yoksulun yüzde 35'i Doğu ve Güneydoğu'da Kürt ağırlıklı nüfus. Aylık gelirinin 300 TL'nin altında kaldığını belgeleyemeyenler ücretsiz sağlık hizmeti alamıyor.
Devlet testiyle belgeli yoksul sayısı 13 milyon kişiye yaklaştı SGK'nin Kasım 2013 verilerine göre, devletin gelir testinden geçerek yoksullukları tescillenen 13 milyon yoksulun yüzde 35'i Doğu ve Güneydoğu'da Kürt ağırlıklı nüfus. Aylık gelirinin 300 TL'nin altında kaldığın belgeleyemeyenler ücretsiz sağlık hizmeti alamıyor Yoksulların yüzde 12'sine yakını İstanbul'da yaşıyor ve sayıları 1,5 milyona yaklaşıyor. İzmir, Ankara ve Adana ise yoksul nüfusun yüzde 11'ini barındırıyor. 
2011 öncesinde "yeşil kartlı" olarak adlandırılan ve sağlık hizmetini ücretsiz alanları elemek için uygulamaya sokulan "gelir testi", Kasım 2013 itibariyle yoksul sayısının 13 milyona yaklaştığını ortaya koydu. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) verilerine göre, aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunu bildiren ve teste giren yoksulların sayısı 12 milyon 423 bini buldu.
Aylık gelirinin yaklaşık 300 TL'nin altında olduğunu devlete kanıtlayıp ücretsiz sağlık hizmeti almak isteyen 13 milyona yakın yoksulun yüzde 35'i Doğu ve Güneydoğu'dald 19 il ile Hatay'da bulunuyor.
"Yoksulluk Ligi"nde ilk 3 sırayı Ağrı, Hakkari ve Iğdır aldı. Ağrı nüfusunun yarısına yakınının (255 bin) "vesikalı yoksul" olduğu devlet testi ile belirlendi. Hakkari, Iğdır ve Sımak nüfuslarının da yüzde 40'ından fazlası test sonucu yoksul olarak belgelendi. Daha büyük yoksulluğun ise Van'da yaşandığı açıklandı. Nüfusu 1 milyon 70 bini geçen "Büyükşehir Van'da" her 10 kişiden 4'ü devlet testine göre yoksul statüsünde. Diğer "Büyükşehir"lerden 1 milyon 802 bin nüfuslu Şanlıurfa'da her 1000 yurttaştan 375'i ; 1 milyon 607 bin nüfuslu Diyarbakır'da her 1000 yurttaştan 371'i yoksul olarak tescillendi. İlk 20'ye giren 19 ili Doğu ve Güneydoğu illeri oluştururken Hatay ili de ilk 20'de 19. sırayı aldı. 2013 nüfûsu 1 milyon 503 bin olan Hatay'da nüfusun yüzde 23,5'unun geliri asgari ücretin üçte birinin altında. İlk 20'ye giren 19 ili Doğu ve Güneydoğu illeri oluştururken Hatay ili de ilk 20'de 19. sırayı aldı. 2013 nüfusu 1 milyon 503 bin olan Hatay'da nüfusun yüzde 23,5'unun geliri asgari ücretin üçte birinin altında.
Gelir tespiti ile yoksulluğu tescillenmiş 13 milyona yakın nüfusun yüzde 12'sine yakını İstanbul'da yaşıyor. Yaklaşık 1,5 milyona yakın yoksul, İstanbul'da ikamet ediyorve ağırlıkla Kürt illerinden göç ettikleri tahmin ediliyor. Aynı şekilde ağırlıkla Doğu ve Güneydoğu illerinden göç alan büyük Batı illerinde de yoksulların önemli bir kısmı yaşıyor. Bunlardan İzmir'de "belgeli yoksul" sayısı 438 bini bulurken yoksullar İzmir nüfusunun yüzde n'ine yaklaşıyor ve tüm yoksul resmi nüfusun yüzde 3,5'unu oluşturuyor. Özellikle Güneydoğu'dan Kürt göçü alan Gaziantep, Adana ile Mersin'de nüfusun yüzde 20'sine ulaşan yoksullar, toplam 13 milyon yoksulun da yüzde ıo'una yalanını oluşturuyorlar. Başkent Ankara'da devlet testinden geçen yoksul sayısının 429 bini bulduğu ve Ankara nüfusunun yüzde 8,5'una ulaştığı görüldü.  
AKP iktidarında başlatılan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sürdürülüyor ve "yoksulluk", testlerle belirleniyor. Tüm yurttaşların banka,tapu,vergi vb. bilgilerini merkezileştiren sistem, yardım isteyen yurttaşın kayıtlı bilgilerine ulaşarak yoksul olup olmadığını test ediyor ve geliri asgari ücretin üçte birinin altında ise "yoksul" sayıyor. Gelir testiyle yoksul sayılan yurttaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebiliyor ve sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bunların primleri bütçeden SGK'ya aktarılıyor. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesiyle hane yaklaşımına geçilerek yoksulluk envanteri oluşturulmuş durumda ve hane bazlı olarak kişilerin tüm sosyo-ekonomik verileri elektronik ortamda tutuluyor. Söz konusu proje, sosyal yardım yapan belediyeler ve "sivil toplum kuruluşları"nın sisteme entegrasyonuyla tamamlanıyor. Böylece "yoksul nüfusa" erişimin ve takibinin tüm altyapısı tamamlanmış durumda. Bu envanterin AKP tarafından seçim zamanlarında etkin bir biçimde kullanıldığı da öne sürülüyor.
 
Kaynak: Birgün Gazetesi
Son 10 Araştırma Haberleri