Darphane Grevde

Ülkemizin en eski kuruluşlarından biri olan; altın, bozuk para, pasaport, nüfus cüzdanı vb. kıymetli evrakların basıldığı; Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde üyelerimiz bugün 8 Temmuz 2013 günü greve çıktılar.
Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Celal Avşar, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, Denizciler Sendikası Genel Başkanı Hasan Pekdemir ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri İrfan Mete, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Yol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Erdem Arcan ve Şube Sekreteri Zeynel Bektaş, Yol-İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Cahit Erhan, Haber-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanı Ahmet Karatay, Koop-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu, Petrol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Reşat Tüysüz, Belediye-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Bal ve Teksif Sendikası Topkapı Şube Başkanı Naim Akın grev alanına gelerek Darphane işçilerine destek verdiler.

Darphane’de ve Damga Matbaası’nda çalışan, Sendikamız üyesi işçiler oldukça zor koşullar altında çalışmaktadırlar. Son yıllarda iş sağlığı ve güvenliğine uygun önlemlerin alınmamasına bağlı olarak meslek hastalıklarında artışlar gözlenmektedir. Bunun yanı sıra uzun yıllardır bu işletmede çalışan üyelerimiz, son dönemlerde uygulanmaya başlanan gereksiz ve aşırı güvenlik önlemlerine maruz bırakılmakta, esas işlerinden başka işlerde çalıştırılmakta; bu uygulamaların da ceza mahiyetinde yapıldığı görülmektedir. Üyelerimizin, yaptıkların işin sorumluluğuna bağlı olarak aldıkları ücretler de oldukça düşük kalmaktadır.

Sendikamız, tüm bu sorunların toplu sözleşme masasında çözülememesi üzerine greve çıkma kararı almıştır. 8 Temmuz 2013 tarihinde de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Binası önünde, Sendikamız Genel Başkanı Yakup Akkaya bir basın açıklaması yapmıştır. Bu basın açıklamasının ardından üyelerimiz greve çıkmışlardır.

Darphane Grevde Görselleri
Son 10 TİS Haberleri