ÇOCUK HAKLARI?

 

20 Kasım 1989: "Çocuklar doğuştan "ayrıcalıklı" haklara sahiptir"...

20 Kasım 2016: "Çocuklar" ;


Savaşlarda ölüyor,

Evlerinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor,

Sokakta oynarken teröre kurban gidiyor,

Açlık ve yoksulluk ile sınanıyor,

Eğitim hakkından uzaklaştırılıyor,

İşçi oluyor yaşından büyük yükleri omuzluyor,

İş cinayetlerinde ya kendini ya da ailesini kaybediyor,

Ayrımcılığın her türlüsünü yaşıyor,

Suça itiliyor,

Sesleri ile sokakları çınlatamıyor,

Gülemiyor, güldüremiyor...

Ve "istismara" uğruyor; en korkuncu da istismarcılarına "gelin" ediliyor!

BUGÜN çocuklar; "ayrıcalıklı haklarını" değil "hak etmedikleri" ne varsa onu yaşıyor;


Ve biz artık; güzel yüzlü, güzel yürekli, güler gözlü çocukların hak ettikleri gibi sevgi dolu bir yaşama kavuşmasını İSTİYORUZ!

Son 10 Basın Açıklamaları