BİZ UNUTTUKÇA 'DOĞALLAŞTIRDILAR' ÖLÜMÜ!

 
Ucuz insan hayatı üzerine kurulu düzen yine ekonomiye can verirken, bizim canımızı yaktı.
İnsanca çalışmak, insanca yaşamak isterken biz, sermayenin bitmek tükenmek bilmeyen kâr hırsı kara tabloya yeni faciaları ekledi.
İnsanın insana yaptığı zulüm "doğallaştırıldıkça” , sermaye ne cana doydu ne de bu iş cinayetleri bir son buldu.
Bir kez daha yineliyoruz: "Kaza Değil, Kader Değil, Fıtrat Değil, ‘Doğal Afet’ Hiç Değil” …
Çünkü bu ülkede bir günde en az 4 işçi çalışırken can veriyor…
Çünkü bu ülkede işçiler açlık ile ölüm arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor…
Çünkü bu ülkede programlar, stratejiler, yasalar "ucuz” insan hayatı üzerine kurgulanıyor…
Çünkü bu ülkede işçinin insanca yaşam için verdiği onurlu mücadele yasaklarla ortadan kaldırılıyor…
Çünkü bu ülkede işçilerin kitlesel bir şekilde hak aramasına izin verilmezken, kitleler halinde işçi ölümlerine ses çıkarılmıyor…
Çünkü bu ülkede sendikalar sadece zam organı olarak algılatılıyor…
Çünkü bu ülkede işçinin bir tas çorbası maliyet unsuru olarak görülüyor…
Çünkü bu ülkede "kaçsalardı kurtulurlardı, kaçanın anası ağlamaz” diyen bir zihniyet maden işletiyor…
Çünkü bu ülkede kan paralarıyla aklanan patronlar, yeni ihalelerle ödüllendiriliyor… 
Çünkü bu ülkede adları sadece ölümle, yoksullukla anılan mevsimlik tarım işçileri, insanlık dışı ulaşım koşulları yüzünden yollarda can vermeye devam ediyor…
Çünkü bu ülkede çalışma koşulları açısından Ortaçağ karanlığı hüküm sürüyor…
Çünkü bu ülkede işçiler güzel yaşamak isterken "güzel” öldürülüyor… 
Çünkü bu ülkede taşeron var…
Çünkü bu ülkede özelleştirme var…
Çünkü bu ülkede sömürü var…
Ve bu nedenledir ki biz unuttuk artık bağışlamayı….
Bunun hesabı ne yolda kalacak ne de yer altında… 
 
Basın-İş Sendikası olarak, madencilerimiz için umutlarımızı tüketmiyor, Yalvaç’ta kaybettiğimiz tarım işçilerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
 
BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Son 10 Basın Açıklamaları