BASININ SESİ ÖZGÜR OLMALI!Evet ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor ve ülkemizin birliğini bozmaya dönük çeşitli kalkışmalar yaşanıyor. Elbette bu yaşananlara tepkiliyiz… Gerçek suçlular adalete teslim edilmelidir!

Ancak evrensel kuraldır: Basın Özgür Olmadığı Sürece Toplum da Özgürleşemez! Baskılardan, Antidemokratik Girişimlerden ve Yapılardan Sıyrılıp İlerleyemez! Gelişemez!

OHAL kapsamında, kapatılan radyo ve televizyon kanalları ve gazetelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Her yeni gün bir karartma daha yaşanıyor ve bizler biraz daha sorunlu, otoriter bir düzene doğru itiliyoruz. Dün "Hayatın Sesi”, "Özgür Radyo”, "İMC TV” ve "TV 10” kapatıldı. Kapanan basın kuruluşları ile işinden ve özgürlüğünden olan basın emekçileri belirsiz bir geleceğe itiliyor. 

Basın-İş Sendikası olarak, üyelerimiz adına toplumda onarılması zor yaralar açacak bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Düzen farklı görüş, düşünce ve yayınları beğenip beğenmemeye bağlı olarak ortadan kaldırılması üzerine kurulamaz.  Doğrularından, yanlışlarından ve farklılıklarından korkmayan, onlarla yüzleşebilen; güzeli, birliği, çoksesliliği, demokrasiyi, insana ve emeğe saygıyı, hoşgörüyü, uzlaşıyı, barışı, adaleti kısaca temel insan haklarını esas alan toplumsal ve siyasal bir düzen istiyoruz! 
 
Bizi bir arada tutacak ve güçlü kılacak tek gerçek budur.

 
BASIN-İŞ SENDİKASI
BASIN BÜROSU

Son 10 Basın Açıklamaları