BASINA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK HER TÜRLÜ SALDIRIYI KINIYORUZ!

 
 Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a yapılan saldırı, basın özgürlüğüne yöneltilmiş bir saldırıdır. Basının kutuplaştırıldığı ve hedef gösterildiği bir düzende basın özgürlüğü ve özgürce çalışmak isteyen basın emekçileri de ağır yara almaktadır. 
Bizler artık sırf görevlerini yaptıkları için cezalandırılan, darp edilen, tehdit edilen, işten atılan ve hayatları elinden alınan basın emekçileri ve özgürlüğünü kaybeden bir basın istemiyor; basın ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz!  
 

Son 10 Basın Açıklamaları