ASGARİ ÜCRET LİGİ

OECD ülkeleri arasında en yüksek asgari ücret aylık 2 bin 68 dolar ile Hollanda'da. Türkiye'nin asgari ücreti Hollanda'nın yüzde 24'ü.
 
1 Temmuz itibariyle bekar, çocuksuz bir işçi için 891 TL olarak uygulanacak olan asgari ücret, 2.13 TL'Iik dolar kuru ile 418 dolara karşılık gelecek. OECD'nin kayıtlarında, Türkiye'nin asgari ücreti 2013 yılında 487 dolar olarak yer aldı. Bu, Türkiye'nin asgari ücretinin, en tepedeki Hollanda ücretinin yüzde 24'ü ya da kabaca dörtte biri anlamına geliyor.
 
Yine OECD verilerine göre, Türkiye'de asgari ücretin dolar karşılığı AKP iktidarında ancak yüzde 15 arttı ve 2003 'te 422 dolar iken 2013'te 487 dolar olarak gerçekleşti.
 
Oysa aynı dönemde dolar olarak kişi başına gelir 4 bin 560 dolardan 10 bin 800 dolara çıkarak yüzde 135'in üstünde artış gösterdi. Bu da AKP dönemindeki büyümeden ücretli sınıfın yeterli pay alamadığını ortaya koyuyor.
 
ÜCRET LİGİ
Aynı zamanda ülkelerin ücret düzeyleri hakkında da bilgi veren asgari ücret, Hollanda'da AB'deki en yüksek ücret olarak ilk sırada yer alırken Belçika, Fransa ve İrlanda, minimum ücretlerin yüksek seyrettiği ülkeler olarak dikkat çekti.
 
Kuzey Amerika kıtasında Kanada asgari ücretleri ABD'dekinin yüzde 37 dolayında üstünde seyrediyor.
 
İsrail'deki asgari ücretin Türkiye'ninkinin yüzde 140 üstünde olması da dikkat çekiyor.
 
Komşu Yunanistan'ın 2013 asgari ücreti OECD verilerinde 785 dolar olarak ifade edilirken Türkiye'ninkinin yüzde 60 üstünde.
 
ALTTAKİLER
Türkiye'nin asgari ücretinin biraz üstünde ya da altında kalan OECD üyesi ülkeler Orta Avrupa ülkeleri olarak beliriyor. Türkiye ile benzer özellikler gösteren Polonya'da asgari ücret Türkiye'ninkinin 15 dolar üstünde. Orta Avrupa'da Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da asgari ücretin dolar karşılığı ayda 50 dolar dolayında daha düşük.
 
Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da asgari ücretin aylık karşılığı 103 dolar ile OECD ülkelerinin en düşük düzeyinde. Şili'de de aylık asgari ücret 396 dolar ile Türkiye'ninkinin yüzde 23 altında.
 
Kaynak: Birgün Gazetesi 30.06.2014 

Son 10 Araştırma Haberleri