4-10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI

 
İçinde bulunduğumuz hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası… İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tartışmalar, sözde çözüm önerileri bir yana, biz bu hafta içerisinde Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında üç tarım işçimizi daha iş cinayetlerine kurban vermiş bulunuyoruz. Cinayet olarak adlandırılması gereken bu kazaların nedeni ortada… İnsan onuruna yakışmayan ve insan hayatını hiçe sayan taşımacılık yöntemleri… Bu vahşi yöntemlerden dolayı 2014 yılının ilk dört ayında işçiler en çok trafik kazaları nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verileri incelendiğinde; 2012’de 878, 2013’te 1235, 2014 yılının sadece ilk dört ayında ise en az 396 işçinin yaşamını yitirdiği ortaya çıkıyor. O halde her yıl yinelenen vaatler bu verilerin neresinde kalıyor ve birilerinin hırsı ve bilgisizliği uğruna sönen hayatlar geri getirilebiliyor mu? Böylelikle sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, özelleştirme gibi emeğe yönelik saldırılar, ucuz işgücünün ucuz ölümünü her geçen gün daha da şiddetlendiriyor.
 
Peki nedir bu işveren için oldukça maliyetli olan önlemler… Bir madencinin gaz maskesi mi, yoksa bir tarım işçisinin oturabileceği bir minibüs koltuğu mu ya da bir inşaat işçisinin beline bağlayabileceği bir halatla kafasını koruyabileceği bir baret mi?
 
Ne yazık ki iş cinayetleri çocuklarımızı da bizden koparıyor. Sadece 2013 yılında 55 çocuğumuzu iş cinayetlerine kurban verdik. Çocuk, iş ve iş cinayeti… 21. yüzyılda bu üç kelime nasıl bir arada bulunabiliyor orası ayrı bir sorun…
 
Değinilmesi gereken bir başka husus da yasalar… Diyebiliriz ki ölüm oranları artıyor; ancak yasalar daralıyor. Bu kapsamda iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik ihtisas hastaneleri sağlıkta dönüşüm adı altında işlevsizleştiriliyor, sorumluluk işverenden alınıp maliyet kaygısıyla oldukça sınırlı bir süre görev yapan uzmanlara ve sağlık personellerine veriliyor. Kısaca iş sağlığı ve güvenliği alanı piyasaya açılıyor. Sonuç; ölümlü iş kazalarında Dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi bir Türkiye…
 
Basın-İş Sendikası olarak, güvenceli, sağlıklı, huzurlu ve onurlu bir çalışma yaşamı için sizleri de mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz. Birlik olalım, haklarımızın farkında olalım ki daha fazla canımızı iş cinayetlerine kurban vermeyelim. 
 
BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Son 10 Basın Açıklamaları