2019 Yılı İlave Tediye Tarihleri...


 
2019 yılı İlave Tediye tarihleri 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...
Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında yapılacak İlave Tediye'nin birinci yarısının 31.01.2019, diğer yarısının 31.05.2019 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.2019 Yılı İlave Tediye Tarihleri... Görselleri
Son 10 Çalışma Hayatından Haberler