2014 Yılında 1886 Emekçi Can Verdi ...

 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2014 yılında en az 1886 emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
 
Rapora göre, 2014 yılında işçiler en fazla yollarda can verdi; tıpkı Yalvaç’ta hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçileri gibi…
 
İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımda mevcut tablo değişmedi, işçiler yine en çok inşaat-yol, madencilik ve tarım-orman işkollarında can verdi.
 
Ölüm nedenlerine gelince… Trafik/servis kazalarının başı çektiği öldürücü sebepleri zehirlenme-boğulma, ezilme ve göçük seyrediyor; iş kollarına paralel bir şekilde… Madenlerde boğulanlar, yollarda kalanlar ve inşaatlarda düşenler, ezilenler…
 
Ve meslek hastalıkları da öldürmeye devam ediyor hem de iş kazalarından daha fazla öldürüyor; ancak gündeme dahi getirilmiyor….
 
En acısı da çocuklar ölüyor bu iş cinayetlerinde hiç hak etmedikleri bir şekilde, ait olmadıkları bir dünyada…
 
Sonuç olarak iş cinayetleri artıyor ve en çok da güvencesiz, örgütsüz, taşeron çalışma düzeninin hüküm sürdüğü, denetimsizliğin kol gezdiği iş kollarında can veriyor işçiler… 
 
 
İş Cinayetlerini Unutma, Unutturma!
 
 
Rapor İçin:
Son 10 Araştırma Haberleri