20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

 

Evrensel insan hakları içerisinde ayrı bir şekilde tanımlanan çocuk haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin imzalandığı gün, Dünya Çocuk Hakları Günü ilan edilmiştir ki bu haklar tekrar tekrar hatırlansın diye…

Çocuklarımız ayrıcalıklı haklara sahiptir; ama…

Türkiye’de her dört çocuktan biri yoksul, Afrika’da çocuklar açlıktan ölüyor ve dünyanın başka bir köşesinde çocuklar obezite hastalığı ile boğuşuyor, yine başka bir çocuk ait olmadığı bir memleketin kaldırım kenarlarında yaşam mücadelesi veriyor; ama bu çocuklar sağlıklı yaşam hakkına sahip(!)

İstismar edilen, işkenceye uğrayan çocuklar iyileştirilerek topluma kazandırılmak yerine öldürülerek "ibretlik” oluyor; ama bu çocuklar sağlıklı yaşam hakkına sahip(!)

Eğitim hakkı çocuğun vazgeçilmez haklarının başında gelir. Peki, bugünkü "eğitim” sistemiyle küçük yaşta eğitilmelerine paralel olarak küçük yaşta "işçileştirilen" çocukların eğitim hakkı? Bugün Türkiye’de 1 milyon çocuk işçi bulunuyor ve bu çocuklar, yasak olmasına rağmen en tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. En çok korunması gereken bireyler olarak; en korunmasız, en acımasız alanlarda, en ucuz işgücü olarak… Görünen o ki, iş cinayetlerinde de çocukları erişkinlerden ayırt etmiyoruz… 

Bugün kız çocuklarını eğitimin dışında bir yere konumlandırıyoruz; oysa bilmiyoruz ki kız çocuklarının okullaşma oranındaki 10 puanlık bir artış bebek ölümlerini 4.1 oranında azaltıyor… Ancak biz kız çocuklarına hak ettikleri gibi adil bir eğitim, insan onuruna yaraşır ve çocuklukla bağdaşır bir yaşam sunmak yerine onları "gelinleştiriyoruz”... Hal böyle olunca yaşam ile eğitim arasındaki bu ince çizgide, eğitimden uzaklaştırdığımız çocukları yaşamdan da soyutluyoruz…

Bugün çocuklar zorla çalıştırıldıkları gibi zorla suç işlemeye teşvik ediliyor ve bu suçlarla en doğal halleri olan masumluktan soyutlanmaya çalışılıyor aynı zamanda…

Ve bugün her daim gülmesi gereken bu çocukların yaşam hakları ihlal ediliyor…

Gelin çocuklara reva görülen bu düzene bir son verelim ve diyelim ki dünyada tek bir çocuk ağlamayana dek mücadelede biz de varız. Diyelim ki iş cinayetleri ne bir çocuk öldürsün ne de annesiz babasız bir çocuk bıraksın… Ve diyelim ki yaşaması ve yaşatması gereken bu çocuklar her ne olursa olsun başkalarının hırsı uğruna kurban edilmesin…

Basın-İş Sendikası olarak, güzel yüzlü, güzel yürekli, gülen gözlü çocuklarımızın hak ettikleri yaşama erişmeleri dileğiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız ….

 

BASIN-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Son 10 Basın Açıklamaları