12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ

Bugün Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ve bugün Türkiye’de çocukların yarısından fazlası çalışıyor…
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri çocuk işçiliğinin Türkiye’nin gündeminden çıktığını iddia ediyor; ancak çocuk işçi sayısındaki tırmanışı raporlar belgeliyor: 2006’dan 2012’ye çalışan çocukların tüm çocuklara oranı yüzde 56 …
 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar herkes çocuk; ancak 4857 sayılı İş Kanunu aynı yaş aralığını genç işçi ve çocuk işçi olmak üzere iki farklı tanımla birbirinden ayırıyor. Diğer taraftan, kayıtdışı çalışan çocuklar oldukça fazla. Bu yüzden olsa gerek çocuk işçiliği artık gündemimizde değil şeklinde bir açıklama rahatça yapılabiliyor.
 
Gerek ücretsiz işçi gerekse ucuz işgücü olarak en çok sömürülen grubu oluşturan çocuklar,  en çok tarımda çalışıyorlar. Tarım sektörünün iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden en tehlikeli sektörlerden biri olduğu göz önünde bulundurulursa, çocuklarımızın yaşam koşullarının kendilerinden ağır, yaşlarından büyük; hak ettiklerinden ne derece uzak olduğu tüm boyutlarıyla karşımıza çıkıyor.
 
Bugün 4+4+4 eğitim sistemiyle zorunlu ilköğretim yaşının 6-13 yaş aralığına çekilmesi çocuk işçiliği yaşını da 13’e çekmiştir. Çocuk işçiliği ve eğitim birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemeyecek kavramlardır. Bir yandan her üç çocuktan birinin maddi yoksunluk çektiği bir ülkede, çocuklar okullarını terk ederek çalışmak zorunda bırakılırken diğer yandan, eğitim masraflarını karşılayamayan çocukların okullarına devam edebilmek için okurken çalıştıklarına tanık oluyoruz. Yine görüyoruz ki; genç işsizliğin bu kadar yüksek seyrettiği bir ülkenin çocukları olarak meslek edinmenin okula devam etmekten daha yararlı olacağı algısıyla çocuklar okul çağlarında çalışma yaşamının içine çekiliyorlar…
 
Her 5 çocuktan birinin çalıştırıldığı ülkemizde ne yazık ki ölen her 20 işçiden biri de çocuk oluyor.   2013 yılında iş cinayetlerinde ölen çocukların oranı yüzde 4,7 iken; 2014’ün ilk 5 ayında 32 çocuğumuzu daha iş cinayetleri sonucu kaybetmiş bulunuyoruz.
 
Peki neden çocuk işçiler? Çünkü kapitalist yapı daha fazla kâr elde edebilmek için işgücü ihtiyacını daha ucuz, daha savunmasız ve sömürüye açık çocuk işçilerden karşılıyor. Çünkü sınıf bilincinden yoksun örgütsüz veya nam-ı diğer "sorunsuz” işgücü yaratılmak isteniyor… Ve en acısı çünkü çocuklar yoksullaştırılıyor …
 
Basın-İş Sendikası olarak, çocuklarımıza onurlu bir gelecek, geleceğimize onurlu çocuklar bırakabilmek için çocuk işçiliğine karşı mücadele sözü veriyor ve sizleri de bu mücadelemize davet ediyoruz … 
BASIN-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Son 10 Basın Açıklamaları