12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ...

 
 ILO verilerine göre dünya genelinde 85 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 168 milyon çocuk çalışıyor...
Türkiye'de ise çocukların en az 101 Bin 650'si "İŞÇİ"...
"İşçileştirilen" bu çocuklar, çalışırken hem çocukluklarını hem de en temel haklarını kaybediyorlar...
Yani;
Eğitim ve Sağlığa Erişemiyor, Gelişemiyor, İstismar ve İhmalden Korunamıyor, Eğlenemiyor ve Dinlenemiyorlar...
Ve İş Cinayetlerinde can veriyor; YAŞAYAMIYORLAR... 
BU SUÇA ORTAK OLMA MÜCADELE ET!

Son 10 Basın Açıklamaları