10 OCAK: ÖZGÜRCE ‘ÇALIŞABİLEN’ GAZETECİLERE…


10 Ocak 1961’de 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte gazeteciler emekten gelen haklarına kavuştu.

Ancak basın emekçilerine insana yaraşır bir şekilde çalışma hakkının tanındığı o günden bugüne çok şeyin değiştiği aşikâr… 

Bugün; kazanılmış hakları budanan, kalemleri tutsak edilen, düşünceleri baskı altına alınan ve çeşitli nedenlerle birbirinden ayrıştırılan basın emekçileri ile karşı karşıyayız...

Dün emekten gelen hakları için kendilerine kutlanacak bir gün adanan gazeteciler, bugün ekmekleri ve özgürlükleri ellerinden alındığı günler ile anılıyor...

Her şeye rağmen bugünü yeniden kutlanabilir ve en önemlisi yaşanabilir kılmak için yapılması gereken bir şeyler olmalı…

Bizler; "mücadele varsa umut da vardır” düşüncesi ışığında yılmadan, vazgeçmeden ve artık kaybetmeye razı gelmeden dünün mücadelesine sahip çıkarak yarını yeniden şekillendirebiliriz. Bu sorumluluk hepimizin!

İsteğimiz; artık 10 Ocak’ların özgürce düşünen, dilediği gibi çizen, olduğu gibi yazan ve tabi ki hakları ile güvence altında çalışan, yaşama güvenle bakan, beraber olma duygusu ile tarafsız olmanın onurunu birlikte taşıyan GAZETECİLER ile gelmesi ve KUTLANABİLİYOR OLMASI!
Son 10 Basın Açıklamaları