10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 'KUTLU' OLAMIYOR!

 
 
Gazetecilerin haklarının yasal güvenceye kavuşturulmasının yıldönümünde;
Bizler güvenceleri ve güvenlikleri ellerinden alınan gazetecileri yazıyoruz; ama gazeteciler yazamıyor, çizemiyor...
Çalışma hakkını dahi kullanamayan gazeteciler; doğal olarak sendikalaşamıyor da...
Gazeteler baskı altına alınıyor; gazetecilerin payına işsizlik düşüyor...
Bugün basın emekçileri haklarını ve özgürlüklerini kaybettikçe toplumu da özgürleştiremiyor...
Ve Ocak ayı bizlere kutlamadan öte; meslekleri uğruna katledilen gazetecileri hatırlatıyor... 
İşte bu nedenle 10 Ocak "kutlu” olamıyor! 

Son 10 Basın Açıklamaları